Vrouwen Groep Samen Een

Opgericht 1954
Doelstelling

Vrouwen Groep Samen Een, voorheen de passage, heeft een Christelijke grondslag. De doelstelling is, vrouwen vanuit die grondslag informatie te geven over maatschappelijke culturele en politieke zaken d.m.v. sprekers.Tevens zijn wij creatief bezig en hebben een jaarlijks uitstapje. We hebben 8 vergaderingen per seizoen.

Sinds 2017 is de naam passage veranderd in Vrouwen Groep Samen Een. 

Bestuur  
Voorzitter Mw. P. de Bruijn - Holtsema
0511-401700
Secretaris Mw. T. Poortinga - Jousma
0511-402103
Penningmeester Mw. L. Postma - de Haan
0511-408284
Propagandist Mw. F. Meetsma - Agema
0511-408501