Vereniging Patrimonium

Opgericht

1904
Doelstelling De belangen van de leden, naar de eis van Gods Woord en onder zijn onmisbare zegen, te bevorderen.
Lidmaatschap € 3,50 per jaar.

Contact

dhr. M. Zuidema
0511 408 588

Bestuur

 
Voorzitter dhr. M. van der Veen
Penningmeester dhr. M. Zuidema
Secretaris dhr. K. Zuidema
Leden dhr. Jitze Bosscha
Meer weten? Wilt u meer over deze bijzondere en unieke vereniging weten? Er zijn namelijk 2 boekjes verschenen die het ontstaan en de geschiedenis van het Patrimonium uit de doeken doen en die geschreven zijn door "meester" J. Jongsma oud schoolhoofd van de Pomp. De boekjes zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.