Dorpsbelang Kollumerpomp

Opgericht 3 februari 1948
Doelstelling De belangen van het dorp Kollumerpomp te behartigen, hetzij bij de gemeenteraad, hetzij anderszins.
Lidmaatschap

Alleenstaanden € 5,- per jaar, gezinnen € 7,- per jaar.

Contact W. Kuiken
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuur  
Voorzitter Aaltje Rispens
06 1322 2534
Secretaris Wieger Kuiken
Penningmeester Freerk Kootstra
Leden

Erik Bijma
Dirk van Wieren
Minke van Wieren - Pilat

Christelijke Oranjevereniging

Opgericht 07 juli 1930
Doelstelling

Organisatie van activiteiten ter vermaak van de inwoners van Kollumerpomp op:

  • koningsdag
  • jaarlijkse feestweek Kollumerpomp
Lidmaatschap
  • € 5,00 per volwassene per jaar
Contact Mw. A. Prins-Ros 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuur
Voorzitter dhr. M. Tiesinga
Secretaris Mw. A. Prins-Ros
Penningmeester dhr. B. Holtsema
Leden

dhr. B. Meirink
Mw. G. van Wieren - Vlasma
dhr. J. Boersma
dhr. A. Agema

Vereniging Patrimonium

Opgericht

1904
Doelstelling De belangen van de leden, naar de eis van Gods Woord en onder zijn onmisbare zegen, te bevorderen.
Lidmaatschap € 3,50 per jaar.

Contact

dhr. M. Zuidema
0511 408 588

Bestuur

 
Voorzitter dhr. M. van der Veen
Penningmeester dhr. M. Zuidema
Secretaris dhr. K. Zuidema
Leden dhr. Jitze Bosscha
Meer weten? Wilt u meer over deze bijzondere en unieke vereniging weten? Er zijn namelijk 2 boekjes verschenen die het ontstaan en de geschiedenis van het Patrimonium uit de doeken doen en die geschreven zijn door "meester" J. Jongsma oud schoolhoofd van de Pomp. De boekjes zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.

 

 

Vrouwen Groep Samen Een

Opgericht 1954
Doelstelling

Vrouwen Groep Samen Een, voorheen de passage, heeft een Christelijke grondslag. De doelstelling is, vrouwen vanuit die grondslag informatie te geven over maatschappelijke culturele en politieke zaken d.m.v. sprekers.Tevens zijn wij creatief bezig en hebben een jaarlijks uitstapje. We hebben 8 vergaderingen per seizoen.

Sinds 2017 is de naam passage veranderd in Vrouwen Groep Samen Een. 

Bestuur  
Voorzitter Teatske Poortinga
Secretaris Anneke Vlasma
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester Geeske Meetsma
Propagandist Fokje Meetsma

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"

Opgericht 1929
Doelstelling Het verzorgen van uitvaarten zonder winstoogmerk. De vereniging heeft een eigen bode en 6 dragers. 
Lidmaatschap

€ 11,50 per jaar per persoon. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid mits zij zijn aangemeld bij de secretaris.
De ledenkorting bij een uitvaart is € 500,=.

  • Leden worden verzocht om geboortes van hun kind door te geven zodat zij ingeschreven staan en gratis verzekerd zijn tot ze 18 jaar zijn. Hierna zijn deze kinderen automatisch zelfstandig lid.
  • Het is wel aan te bevelen als je 18 jaar wordt om je eigen bankrekening door te geven.
  • Vanaf 18 jaar kan een ieder zich aanmelden als lid van de vereniging.
  • Nieuwe leden zijn altijd welkom
  • Wanneer een lid het lidmaatschap beëindigd is er geen restitutie van betaalde contributie, omdat het een lidmaatschap van de vereniging betreft.

 

Contact

Dhr. H.S.Fennema
0511-454009
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur  
Voorzitter Dhr. M. van der Veen 
Secretaris Mw. M. van Wieren - Pilat
Penningmeester Mw. S. Holtsema - Kootstra
Leden

Mw. G. Douma-Posthuma
Dhr. B. Kingma

Bode Dhr. H.S. Fennema
 Meer info

Informatiefolder

Op de ledenvergadering van 8 maart jl. is de nieuwe informatiefolder van onze vereniging gepresenteerd. U vindt hierin alle info van o.a. het bestuur, het lidmaatschap en de uitvaartverzorger. De folder is verkrijgbaar bij de secr. M. van Wieren-Pilat. Foijingaweg 14

Wensenboekje

Dit wensenboekje helpt je bij het ordenen van gedachten over de uitvaart, iets waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. U kunt uw wensen duidelijk maken aan de hand van dit boekje wat tevens op bovengenoemd adres verkrijgbaar is. Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder.

Brochure orgaandonatie

Twijfel of je je wilt registreren als orgaandonor? En zo ja, welke nazorg is er? In de folder van de Nederlandse Transplantatie Stichting kunt u er alles over lezen. Vraag er naar bij het bestuur.

Als je als lid het lidmaatschap 3x niet betaald zijn wij genoodzaakt u uit te schrijven.