Gymnastiek- en Volleybalvereniging Olympia

Olympia is een sportvereniging in Kollumerpomp die al heel wat jaren bestaat. Er wordt op verschillende niveaus gesport in dorpshuis Het Trefpunt.

Zo is er een gymnastiek groep voor kinderen vanaf vier jaar. Dit groepje doet oefeningen op toestellen en spelletjes.

Daarnaast is er een dames gymgroep van alle leeftijden. Zij doen o.a. aan spiertraining/conditie, en spelen nog een partijtje volleybal.
Als laatste is er nog een recreatiemix volleybalgroep wat bestaat uit dames en heren.
Zij spelen niet meer mee in de competitie, maar spelen nog wel fanatiek een paar sets tegen elkaar.

De blauwe container wordt elke eerste zaterdag van de maand geleegd door twee vrijwilligers van de vereniging, met behulp van een vrachtwagen van de gemeente. De opbrengst van het oud papier is voor de vereniging. Dit levert jaarlijks een mooi bedrag op, waardoor de contributie laag kan worden gehouden.

De trainingen zijn op de maandagavond in dorpshuis Het Trefpunt:

  • Maandagavond van 18.15-19.15 uur jeugdgym; 19.15-20.15 uur dames gym/volleybal en van 20.15-21.15 uur de recreatiemix groep.

Een ieder is van harte welkom om eens een kijkje te nemen, hoe het gaat en wat er gedaan wordt. We zijn altijd blij met nieuwe leden.

Bestuur  
Voorzitter Mw. D. Kingma
Penningmeester Mw. R. Zuidema
Secretaresse Mw. W. Borgers
Leden

Mw. T. Poortinga

Trainers Dames gym: Luit Zuidersma uit Munnekezijl
Jeugd gym en volleybal: Luit Zuidersma uit Munnekezijl
Recreatiemix volleybal: Ria Zuidema