Orthodoxe kerk van de heilige Panteleimon Kollumerpomp

De Orthodoxe Gemeenschap, die haar vieringen aan de Brongersmaweg 15 te Kollumerpomp houdt, behoort tot het Aartsbisdom van de Orthodoxe Kerken van de Russische traditie in West-Europa. Het centrum van dit Aartsbisdom is de kathedraal in de Rue Daru te Parijs. Het Aartsbisdom valt onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

De Orthodoxe Kerk is van oudsher de volkskerk in Oost-Europese landen als Griekenland, Bulgarije, Roemenië, Georgië, Rusland en Servië. Vanuit die landen heeft de Kerk zich, vooral in de vorige eeuw, over heel de wereld verspreid. In Nederland zijn er rond de dertig parochies en een viertal kloosters.

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw is er een kleine gemeenschap, die haar diensten viert in Kollumerpomp, ten huize van de familie Lucassen.

Voor meer informatie, o.a. het rooster van diensten, kunt u terecht op onze website, waar u ook veel "links" vindt www.orthodoxfriesland.nl