Gemeentegroeigroep

Aan het eind van het vorige jaar hebben we als gemeentegroeigroep gesproken over stoppen of doorgaan. In oktober zijn we toch weer gestart en wat zijn we daar blij om!                                         

We moesten zoeken naar een manier om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. Een ieder die de bijeenkomsten een keer heeft voorbereid, heeft dat op zijn of haar eigen manier gedaan. Het leverde elke keer weer hele waardevolle gesprekken en bijzondere momenten op. We gingen bijna altijd verrast en gesterkt weer naar huis.  Dit jaar hadden we voor het eerst geen boekje wat we als handleiding voor de gesprekken gebruikten. Het gevolg was dat we meer in gesprek konden gaan over de eigen gemeente, de persoonlijke situatie of wat er speelde in de wereld om ons heen.

In de loop van dit jaar zijn er toch weer een paar nieuwe leden aan onze groep toegevoegd. We ervaren de groep als een verlengstuk van de kerk en de gemeente waarbij we in gesprek kunnen gaan over alle mogelijke onderwerpen.  We hebben dit jaar afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Ook dit was bijzonder. De jeugd van de deelnemende gezinnen was hier ook bij aanwezig. En in het gezamenlijk bidden van het “onze Vader” voelden we echte verbondenheid.

We namen afscheid van Klaas en Petronella Kuiken, die vanwege hun verhuizing naar Kollum niet meer mee zullen doen in een volgend jaar. Dit vinden we allemaal erg jammer, hun bijdrage werd altijd erg gewaardeerd. WE wensen hen alle goeds en Gods’ onmisbare zegen op hun nieuwe plek. Dat zij ook daar tot een zegen mogen zijn. We starten in oktober weer met een nieuw seizoen, waarbij we ook graag met u en jou in gesprek gaan.