De laatste zondag van het kerkelijk jaar 2019

De laatste zondag van het kerkelijk jaar op 24 november 2019 was een stijlvolle dienst.
Vier gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden werden herdacht.