Het programma Beheerweidevogels  dat u nu kunt volgen, is een activiteit van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer, gevestigd te Kollumerpomp (Frl.). Beheer weidevogels  wil  bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering met veel biodiversiteit en een leefbaar platteland. Beheerweidevogels  is gebaseerd op de dagelijkse bedrijfsvoering van een modern middelgroot, gangbaar veehouderijbedrijf.