Over Kollumerpomp

Dit, in het noorden van de gemeente Noardeast-Fryslân gelegen dorp, telt ongeveer 435 inwoners. In de kom staat het dorpshuis Trefpunt, de Gereformeerde Kerk en de christelijke basisschool "De Wegwijzer". In het buitengebied staat de kerk van de heilige Panteleimon.

Kollumerpomp is een streekdorp aan de omstreeks 1315 aangelegde oude dijk die in 1529 slaperdijk werd toen om het Nieuwkruisland een nieuwe dijk was aangelegd. Daarna is bebouwing gekomen in de buurt van de in de 15e eeuw aangelegde duiker in de dijk (de pomp). Kollumerpomp is land een buurtschap bij Kollum geweest maar heeft nu de status van dorp. De bebouwing kwam aanvankelijk vooral aan de zuidzijde van de dijk, de Foijingaweg; in de oostelijke richting zijn het vooral boerderijen. Na de oorlog kwam er aan de noordzijde een flinke dorpsuitbreiding. De torenloze Gereformeerde Kerk kwam in 1906 aan de Foijingaweg tot stand. Het jaartal is in de bekroning van de geveltop te lezen. Op de Nieuwe Zee– of Buitendijk staat het "contributiehuisje" dat het waterschap "Contributie Zeedijken Kollumerland en Nieuw Kruisland"in 1828 liet bouwen. Het werd gebruikt als stormwachtershuisje en vergaderruimte. Ook heeft het dorp een watermolen (1845), de Westermolen. Net ten noorden van Kollumerpomp ligt het recreatiegebied Kollumeroord. Hier kun je je recreatief vermaken.

Noord Nederland