Nieuwe borden verfraaien entree Kollumerpomp

Zaterdagmorgen 3 augustus hebben enkele mensen van Plaatselijk Belang en de jubileumcommissie “Kollumerpomp, 400 jaar’ de nieuwe borden geplaatst bij de entree van het dorp. Het tijdstip was zorgvuldig uitgezocht want het is nu feestweek op De Pomp. Plaatsgenoot Engelien Bosman-Haverkate mocht een serie foto’s van het dorp maken en daarvan werden 2 uitgezocht voor de borden. De oude borden zijn inmiddels 25 jaar oud, waren vies en aan vervanging toe. Er is nu gekozen voor een heel ander ontwerp. Lauwers Design (Reclame en Internet) uit Dokkum heeft beide fotoplaten gemaakt en het geheel geeft nu een mooie frisse aanblik. De Pompsters willen hiermee de komende decennia weer mensen in hun dorp welkom heten en laten zien hoe mooi het hier is.

Lees meer...

Programma dorpsfeest 2013 (5 t/m 11 augustus)

Nog even en het is weer zover, de Pompster feestweek. De leden van de Oranjevereniging hebben hiervoor inmiddels een programmaboekje ontvangen. Graag willen we twee onderdelen van de feestweek nog extra onder de aandacht brengen.

Lees meer...

Dorpsspiegel

De gemeente Kollumerland c.a. is eind 2009 een gemeentebreed proces gestart over de leefbaarheid in de gemeente. Het interactieve proces heeft geleid tot de Visie Leefbaarheid Kollumerland c.a. (2010). Aansluitend daarop is in het Koersdocument 2010-2014 ‘Kollumerland maakt werk van woorden’ leefbaarheid als één van de speerpunten genoemd.
Om de leefbaarheid in de gemeente en in de dorpen te meten is de inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit heeft geleid tot een Dorpsspiegel.
Een flink aantal van u heeft deze vragenlijst ingevuld. Wij, als Plaatselijk Belang, zijn bezig een dorpsvisie te maken voor de komende jaren. Wij zullen voor het maken van deze dorpsvisie onder andere gebruik maken van de conclusies en aanbevelingen uit de Dorpsspiegel.
In de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang kwam naar voren dat er belangstelling is voor het lezen van de Dorpsspiegel.
Via de volgende link komt u bij het bestand: Dorpsspiegel Kollumerpomp.pdf

Bestuur Plaatselijk Belang

Plaatsing herinneringsbordje

Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van Kollumerpomp zijn er op zaterdag 3 november 2012 door Vrouwenbond ‘Passage’ en Plaatselijk Belang twee bol-esdoorns langs het wandelpad ‘De Blikken’. Deze bomen symboliseren de diverse geledingen en leeftijdsgroepen in ons dorp. De stam van de boom kan niet zonder het wortelstelsel en ook niet zonder de takken met al zijn bladeren. Ze hebben elkaar nodig, niet alleen om te bestaan maar ook om te groeien. In ons dorp ‘De Pomp’ hebben we elkaar nodig, in welk opzicht dan ook. Hierdoor is er perspectief voor de toekomst en blijft het goed wonen hier in Kollumerpomp; voor ons en onze kinderen. Om deze boomplantdag in onze herinnering te houden, is er in de tweede week van maart 2013 een bordje geplaatst op de rustbank die precies tussen de beide bomen instaat.

Bomen geplant in kader 400-jarig bestaan Kollumerpomp

Zaterdagmorgen 3 november verzamelden de leden van Passage, Plaatselijke Belang en de jubileumcommissie bij het Trefpunt om twee bol-esdoorns te planten langs wandelpad De Blikken. Het planten van de bomen was een initiatief van Passage. De dames van Passage wilden graag iets cadeau doen aan het Kollumerpomp. Mevrouw Lenie Postma sprak namens Passage dat wanneer iemand jarig is je een cadeau geeft en de dames waren op het idee gekomen om een boom cadeau te doen. Mevrouw Postma vond dat de boom ook symbool stond voor de Passage. Ze hoopte dat de boom een goede plek heeft gekregen en dat hij goed mag groeien en bloeien en dat ook de Passage in de toekomst zal blijven bestaan en dat het ledenaantal mag groeien.

Lees meer...

Grote deelname viswedstrijd

Heel even leek het erop dat dit evenement geen doorgang zou vinden want het wilde niet vlotten met de aanmeldingen. Maar enkele dagen voor de wedstrijd hadden we 27 deelnemers op papier staan wat natuurlijk een geweldig resultaat is. Na enkele stevige buien die ’s morgens nog over De Pomp gingen, brak rond 14.00 uur (precies op tijd) het zonnetje door. Het bleef die middag gelukkig droog en met een stevige bries was het voor sommigen nog een hele toer om de dobber onder controle te houden. Desalniettemin zat de stemming er goed in en was het gezellig langs de Ryd.

Lees meer...

Stichting Pompster Ryd Rintocht volop in actie!!

De stichting van de Pompster Ryd Rintocht is volop in actie! De Stichting heeft al vele aanmeldingen mogen ontvangen en gaat nu weer actief starten met zijn promotietour! Gekleed in het Pompster Ryd Rintocht shirt gaan we weer langs andere wandeltochten om flyers uit te delen. Binnenkort valt er ook bij u in de bus een flyer van onze Rintocht. Leuk voor u zelf, maar misschien ook om door te geven aan wandelliefhebbers in uw familie- of vriendenkring. Mocht u meer nodig hebben dan zijn ze af te halen bij Korien Boerema of Petronella Kuiken. Ook zullen er binnenkort in de wijde omgeving affiches opgehangen worden van de Rintocht en komen er borden langs de kant van de weg te staan.

Lees meer...

Programma jubileumdag zaterdag 16 juni 2012

Vanaf 09.30 uur
Openingshandeling door burgemeester Bilker bij dorpshuis Het Trefpunt.
Oplaten ballonnen door de kinderen van Kollumerpomp op het parkeerterrein bij school. Vervolgens is er koffie, thee of limonade met cake voor iedereen in Het Trefpunt.

Lees meer...