Dorpsspiegel

De gemeente Kollumerland c.a. is eind 2009 een gemeentebreed proces gestart over de leefbaarheid in de gemeente. Het interactieve proces heeft geleid tot de Visie Leefbaarheid Kollumerland c.a. (2010). Aansluitend daarop is in het Koersdocument 2010-2014 ‘Kollumerland maakt werk van woorden’ leefbaarheid als één van de speerpunten genoemd.
Om de leefbaarheid in de gemeente en in de dorpen te meten is de inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit heeft geleid tot een Dorpsspiegel.
Een flink aantal van u heeft deze vragenlijst ingevuld. Wij, als Plaatselijk Belang, zijn bezig een dorpsvisie te maken voor de komende jaren. Wij zullen voor het maken van deze dorpsvisie onder andere gebruik maken van de conclusies en aanbevelingen uit de Dorpsspiegel.
In de laatste jaarvergadering van Plaatselijk Belang kwam naar voren dat er belangstelling is voor het lezen van de Dorpsspiegel.
Via de volgende link komt u bij het bestand: Dorpsspiegel Kollumerpomp.pdf

Bestuur Plaatselijk Belang