Hervatten van de kerkdiensten

Beste mensen,


Nadat er ruim een jaar geen diensten in de kerk zijn geweest vanwege de corona heeft de kerkenraad besloten om in principe weer te beginnen op de eerste pinksterdag met de diensten. Op deze dag herdenken we de uitstorting van de heilige geest, en het leek ons een mooi moment om dan weer te beginnen. De vlam is het teken van de heilige geest die ons de opdracht heeft gegeven om het evangelie verder uit te spreiden onder de mensen en het bij ons zelf te versterken. De kracht van het geloof zit in het samen kerk zijn en dit te zingen en belijden. Op deze dag zal ook de paaskaars weer in de kerk worden gebracht als teken dat hoe duister het ook is het licht van Pasen ook met Pinksteren voor ons mag schijnen als teken dat de heilige geest bij ons is en ons de kracht geeft om verder te gaan. We kunnen deze diensten alleen hervatten als we ons aan een aantal spelregels houden voor wat het de corona betreft.

De kerk zal voortijd goed worden geventileerd, er mogen maar 30 mensen in de kerk dit houd dan ook in de u zich van tevoren moet opgeven, u wordt naar uw zitplaats gebracht en het dragen van een mondkapje is verplicht tijden het lopen. Helaas mag het samen zingen nog niet maar er zullen een aantal voorzangers zijn en een organist om de dienst een zo normaal mogelijk karakter te geven. Hou het kontakt in de gaten voor de juiste spelregels en waar op te geven om mee te doen. Dus hou de corona regels in acht en, als u klachten hebt of u voelt zich niet fit blijf thuis, maar bent u gezond dan bent u van harte uitgenodigd om te komen om samen met de  kerkenraad de dienst bij te wonen die wordt geleid door dominee Ooms.

  • De kerk zal voortijd goed worden geventileerd
  • Er mogen maar 30 mensen in de kerk 
  • Van tevoren opgeven
  • U wordt naar uw zitplaats gebracht
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht tijden het lopen
  • Er mag niet samen gezongen worden
  • Blijf thuis als u klachten heeft of als u zich niet fit voelt

Tot ziens op 23 mei 2021


Wybe Kloppenburg
Voorzitter van de kerkenraad van de PKN kerk te kollumerpomp