Pompsters knallend het jubileumjaar in

Het jaar 2012 was nog maar amper begonnen of in Kollumerpomp kwamen de inwoners in grote getale bij elkaar voor het dorpshuis 'Het Trefpunt'. Reden was de spectaculaire onthulling van het Jubileumbord, welke het hele jaar de entree van het dorp zal sieren. Kollumerpomp bestaat dit jaar namelijk 400 jaar.

 

Plaatselijk Belang voorzitter Wybe Kloppenburg memoreerde als import-bewoner de grote inzet en vastberadenheid van de Pompsters in de geschiedenis en verwacht dan ook een groots feest in de zomer. De voorbe-reidingen zijn al in volle gang bij de jubileumcommissie voor de jubileumdag op zaterdag 16 juni en ook de Stichting PRR (Pompster Ryd Rintocht) is druk bezig om op 15 september een grote wandeltocht te organiseren voor jong en oud. Samen met Bert Kingma, voorzitter Jubileumcommissie, mocht Klop-penburg het prachtige bord tonen aan de Pompsters, wat werd beantwoord met een groot applaus. Hierna werd de onthulling besloten met een groot sier- en knalvuurwerk van plaatsgenoot Andy Muller. Hierna werd een ieder uitgenodigd in Het Trefpunt om samen nog even na te genieten. Deze happening werd o.a. mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Huizenga Kollum, Notaris Beugelink Kollum, Autobedrijf Beerda Kollum, dorpsblad 'Kontakt' Kollumerpomp, dorpshuis Het Trefpunt en de verenigingen Patrimonium en natuurlijk Plaatselijk belang. Kollumerpomp is hen zeer erkentelijk voor hun steun hierin.