Feestweek Kollumerpomp 2022

Week 33, de laatste week van de bouwvak en daarmee traditiegetrouw de week van de Feestweek in Kollumerpomp. Dit jaar stond het thema “De Pomp’s Got Talent” centraal, Kollumerpomp zit vol talenten en dat hebben we de afgelopen week goed kunnen zien.

Op maandag 15 augustus werd al vroeg gestart met het versieren van de straten en tuinen, complimenten aan een ieder die daaraan meegewerkt heeft, het dorp was weer prachtig versierd.
De jury had er een zware kluif aan, maar was uiteindelijk unaniem in de beoordeling.
Voor de straatversiering is er een eervolle vermelding voor Circus Chaos van de buurtvereniging PROost (Pomp Regio Oost), de 2e prijs was voor de ASO (Allemaal Samen Onderweg) buurt en de 1e prijs voor de Meester Visserstraat.

Voor de Tuinversiering waren er 3 prijzen te verdelen, de 3e prijs was voor de fam. Agema van Foijingaweg 35, waar de klimsport was uitgebeeld, de 2e prijs voor de fam. Boersma van de Foijingaweg 2 waar een Fierljepper te zien was.
De 1e prijs was voor de Fam. v.d. Veen van de Brongersmaweg 7 waar het Skutsjesilen centraal stond en het geheel met muziek mooi omlijst werd.

Lees meer...

Feestweek 2022

feestweekflyer2022frontsmallBeste inwoners van Kollumerpomp, nog een paar weken en dan start de feestweek. Deze wordt gehouden van maandag 15 tot zondag 21 augustus 2022 en het thema dit jaar is “De Pomp’s got Talent”

Kollumerpomp zit vol talenten, zowel jong als oud en we hopen dat we deze de komende feestweek een podium mogen geven.

Er zijn een paar activiteiten die we extra onder de aandacht willen brengen.
Voor de Woensdagmiddag staat “
heel Kollumerpomp bakt” op het programma en zijn we op zoek naar enthousiaste bakkers en baksters die rond het thema “High tea” wat lekkers willen maken. Iedereen jong en oud mag meedoen en er zijn leuke prijsjes te winnen. Het is de bedoeling dat al het lekkers rond 1400 uur bezorgd wordt bij het Trefpunt. Diezelfde middag zal het tijdens een gezellige middag voor de senioren (35+) beoordeeld worden door een publieksjury en volgt om half 5 de prijsuitreiking.

Lees meer...

Hervatten van de kerkdiensten

Beste mensen,


Nadat er ruim een jaar geen diensten in de kerk zijn geweest vanwege de corona heeft de kerkenraad besloten om in principe weer te beginnen op de eerste pinksterdag met de diensten. Op deze dag herdenken we de uitstorting van de heilige geest, en het leek ons een mooi moment om dan weer te beginnen. De vlam is het teken van de heilige geest die ons de opdracht heeft gegeven om het evangelie verder uit te spreiden onder de mensen en het bij ons zelf te versterken. De kracht van het geloof zit in het samen kerk zijn en dit te zingen en belijden. Op deze dag zal ook de paaskaars weer in de kerk worden gebracht als teken dat hoe duister het ook is het licht van Pasen ook met Pinksteren voor ons mag schijnen als teken dat de heilige geest bij ons is en ons de kracht geeft om verder te gaan. We kunnen deze diensten alleen hervatten als we ons aan een aantal spelregels houden voor wat het de corona betreft.

Lees meer...

Kollumerpomp ‘viert’ 75 jaar bevrijding

Vanaf 22 januari tot en met 2 februari 2020 was het tijdelijke holocaustmonument Levenslicht te zien op de Soensterdijk te Kollumerpomp.
Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - stond het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen waren verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden; soms al generaties lang. Het monument was een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Lees meer...

Bazaar Oranjevereniging

Vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart organiseert de Oranjevereniging weer een bazaar.
 
Er zijn leuke spelletjes bedacht en natuurlijk is het Rad van Avontuur er ook weer bij. Voor de winnaars zijn er leuke prijzen.
In de week voor de bazaar komen we bij u langs om loten te verkopen voor de Amerikaanse verloting.
 
Tot vrijdag 13 maart, vanaf 20.00 uur en/of zaterdag 14 maart vanaf 17.00 uur.
 
Het Oranjebestuur.

30 mei wandeltocht

Op zaterdag 30 Mei 2015 zal voor de vierde keer  de Ie en Waadrintocht worden gehouden vanuit Metslawier. Tevens organiseert Sportstichting Metslawier e.o deze dag de 59 ste Oostdongeradeel wandeltocht ( 5 en 10 km). Startlocatie is als vanouds het  ‘Manege’ terrein midden in het dorp.
 
Liepen de routes van de voorgaande drie edities door de voormalige gemeentes Oostdongeradeel en Westdongeradeel. De routes van de 4 Ie en Waadrintocht zullen dit keer grotendeels over historische wandelpaden gaan en deels in de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel worden uitgezet. De deelnemers ( max 500 wandelaars) worden met bussen van Arriva gebracht naar de start in  Hogebeintum  (35 km) en Holwerd (18 km). Vanuit deze startlocaties zullen de wandelaars de tocht via historische ‘wandelpaden’ terug wandelen naar Metslawier
 
De route van 35 km gaat over historische wandelpaden  via Hogebeitum, Ferwert, via de zeedijk naar Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum,  Hiaure, Aalzum, Wetsens en Metslawier.
De route van 18 km gaat via het historische wandelpad Holwerd,Waaxens,Brantgum,Foudgum,Hiaure,Aalzum,Wetsens en Metslawier.
 
De organisatie is in handen Sportstichting Metslawier e.o. Men kan zich nu alvast inschrijven op de website van de Stichting  www.sportstichtingmetslawier.nl
 

Oud en nieuw in de Pomp 2015

Lekker uitslapen op oudjaarsdag? Dit jaar ging anders van start dan de Pompsters gewend waren. De eerste harde knal op oudjaarsdag in de straat liet namelijk lang op zich wachten. Rond 8 uur verscheen het kanon en de kop was eraf.

De carbidploeg van de Pomp stond dit jaar weer op haar vertrouwde plek. Voor een impressie heeft Robert Kingma een prachtige samenvatting in elkaar gezet.

Ook RTV Noordoost-Friesland maakte haar ronde en kwam een kijkje nemen in de Pomp.

Boek funerair erfgoed Kollumerland

boek funerairOp maandag 27 oktober 2014 overhandigde wethouder Jelle Boerema het boekwerk ‘bijzondere grafmonumenten van Kollumerland c.a.’ aan de funeraire commissie.
Aan de hand van onderzoek hebben de commissieleden samen met de gemeente Kollumerland c.a., een aantal graven aangedragen die aan de gestelde richtlijnen voldeden. Dit heeft geresulteerd in een mooi boekwerk met een complete lijst van zowel waardevolle graven als grafmonumenten.

Lees meer...

Polder Nieuwkruisland krijgt nieuwe gemalen

Afgelopen weken heeft u vast al gemerkt dat er wordt gewerkt bij het gemaal, dat in het land staat van Jaap van Dellen. Gemaal de Blikken wordt namelijk vervangen door een nieuw gemaal dat ongeveer 75 meter zuidelijker wordt gebouwd nabij het Munedykspaad. Gedurende de bouw kan het bestaande gemaal nog gewoon dienst doen en is geen noodbemaling nodig.

Onlangs is men begonnen met het verbreden, middels grasbetonstenen, van het Munedykspaad. Dit wordt gedaan voor de bereikbaarheid van het gemaal. De rayonbeheerder kan op deze wijze efficiënter zijn controles uitvoeren.

Het bouwverkeer zal door de landerijen van de heer Van Dellen rijden.

De bouw begint op medio oktober waarna het gemaal eind 2014 in gebruik zal worden genomen.

Lees meer...