Startzondag Burendag

Zondag 27 september is het startzondag! Op deze dag geven we het startschot voor al het winterwerk van zowel de activiteiten van het Trefpunt als van de kerk.
Dit jaar doen we dat voor het eerst in combinatie met Burendag! Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds & Douwe Egberts. D.E. brengt op deze manier mensen met elkaar in conact met een goed kop koffie. Het OranjeFonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en verbinding tussen groepen mensen. Dankzij hun financiële bijdrage hebben de CC en de Jeugdraad een mooi programma samen kunnen stellen voor deze dag.

Het programma:


11:00 uur De christelijke pop/rock band Chosen verzorgt een dienst in de PKN kerk van De Pomp
12:30 uur Broodmaaltijd op de Foyingaweg midden in het dorp (bij slecht weer in het Trefpunt)
14:00 uur Boerengolf achter de Jacob de Graafstraat


Het belooft een hele gezellige dag te worden!! We hopen dat jullie allemaal meedoen!! Noteer deze datum dus in uw agenda!!
Voor de broodmaaltijd is opgave nodig. Dit kan via een intekenlijst in het Trefpunt en in de kerk. Je kunt je ook opgeven bij

Korien Boerema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0511-408767
Petronella Kuiken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0511-408383

Opgave voor woensdag 23 september.

Namens de CC en de Jeugdraad:
Tot ziens op zondag 27 september!!

Routes versierde wagens

Zoals wel bekend hebben we dit jaar weer de versierde wagens. Om deze prachtige creaties eindelijk aan het publiek te kunnen te tonen zijn deze week op vrijdag en zaterdag de volgende routers uitgezet. Vrijdag gaat de route van 21,6 km over Burum en Munnekezijl, zaterdag wordt gereden over Oudwoude en Kollum over een afstand van 16,5 km.

Lees meer...

Open dag camping 'it Dreamlân'

Vrijdag 19 juni hielden Minke Schouten en Robert de Wit van camping ‘It Dreamlân’, Groeneweg 5 de feestelijke opening van het nieuwe vakantieverblijf. Onder grote belangstelling van familie en omwonenden uit de omgeving opende wethouder J. Boerema de 4 appartementen ‘Lân’, ‘Loft’, ‘Wetter’ en ‘Ljocht’. Deze aspecten vindt men terug op dit adembenemend plekje onder Kollumerpomp. Men komt hier helemaal tot rust. Daarom weten heel veel vakantiegangers uit o.a. de Randstad deze camping te vinden. Er is heel veel geïnvesteerd zodat men hier met gebruik van alle gemakken helemaal één is met de natuur.

Robert en Minke, van hart gefeliciteerd met het behaalde resultaat en heel veel succes en plezier toegewenst samen met jullie campinggasten!

 

12e plaats voor Pompster team Drakenbootrace te Kollum

Op zaterdag 20 juni werd onder prachtige weersomstandigheden voor de derde keer het Open Fries Kampioenschap Drakenbootrace in Kollum georganiseerd. 408 deelnemers verdeeld over 24 teams deden aan het spektakel mee. De drakenbootraces werd gehouden in het Kollumer Kanaal, tussen de Molenhoek en de Hessebrug. Het team van PB Kollumerpomp werd 12e en kwam hiermee in de middenmoot terecht. Het team van Munnekezijl werd kampioen.

depompdraken

Het team uit De Pomp

 

Warme slotavond Wandelvierdaagse Noordoosthoek

wandel4daagseOnder prachtige weersomstandigheden werden donderdagavond de wandelaars met muziek binnengehaald bij dorpshuis De Warf in Warfstermolen. Deze slotavond heeft altijd een speciaal tintje: medailles worden uitgereikt en iedereen heeft een voldaan gevoel. Na het herfstweer van afgelopen dinsdag kon de trui en de regenjas uit want het was soms té warm. De organisatie kan terug kijken op een zeer geslaagde vierdaagse welke zij dit jaar voor de eerste keer hebben georganiseerd. Zij hebben hun best gedaan om mooie routes uit te zetten in het karakteristieke landschap van dit deel van de gemeente Kollumerland c.a. Er hebben ongeveer 325 sportieve wandelaars meegedaan en daar hadden Robert Santema, Akke Slagter, Bert Kingma, Margo Dorrestijn en Jetze Haarsma alleen maar van durven dromen. Geweldig, al die kinderen van klein tot groot maar ook veel volwassen die met een goed humeur aan de start verschenen; complimenten!! Samen met de steun van lokale ondernemers, verkeersregelaars en vrijwilligers is dit een geslaagd evenement geworden wat zeker voor herhaling vatbaar is. Het organiserende team is dan ook bijzonder blij dat alles zo goed is verlopen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de 2e editie gehouden in de eerste volle week van juni 2016, dus noteer dit alvast op de kalender of in de agenda! Ze hebben een jaar  om een nieuw traject op papier te zetten zodat jong en oud weer kunnen genieten door samen te wandelen want zeg nou eerlijk: wandelen is leuk……..maar samen wandelen toch veel leuker?!

 

V.l.n.r.: Robert Santema, Akke Slagter, Bert Kingma, Margo Dorrestijn en Jetze Haarsma

Avondwandel4daagse Noordoosthoek

vierdaagseMaandagavond 1 juni gaat de eerste Avondwandel4daagse van de Noordoosthoek van start. Na vele weken van voorbereiding is het dan eindelijk zover. Heel veel vrijwilligers gaan ons assisteren en daar zijn we heel blij mee.

De voorinschrijving van de 5 en de 10 km. (€3,- p.p.) loopt nog t/m 30 mei. Opgeven bij Margo Dorrestijn, Foijingaweg 86. De kinderen kunnen zich ook op school opgeven. Maandagavond betaalt u € 4,- p.p. aan de start. Tevens kan er ook 1 avond (€ 2,50 p.p.) gelopen worden. Tot slot nog even aandacht voor het volgende:

Lees meer...

De Lauwerssé

KOLLUMERPOMP - Michiel Sjouke Elings Visser, achttien jaar veehouder geweest te Kollumerpomp maar was daarnaast een bevlogen amateur historicus en schrijver. Als rasechte Fries schreef hij pagina's vol in diverse streekkranten en –bladen. Eigenzinnig als hij was, had hij een eigen visie op politieke zaken en problematiek in de agrarische sector. In de jaren 1952 en 1953 schreef M.S.E., zoals hij op De Pomp werd genoemd, een reeks artikelen over de Lauwerszee in het Friestalige blad 'De Stim fan Fryslân', het tijdschrift van het 'Kristlik Frysk Selskip'.

Op 28 maart 1968 neemt hij, als tachtigjarige, afscheid van zijn lezers en spreekt daarbij de hoop en wens uit dat zijn werk op een zekere dag uitgegeven zal worden. 'Graech soe ik sjen wolle dat inkelde fan myn opstellen bondele en útjown wurde, mar ik sjoch der gjin kâns op", aldus Visser. Na een kort ziekbed overlijdt hij op 23 mei 1971. Met medewerking van Foppe Visser, zoon van M.S.E. Visser, en Tresoar in Leeuwarden maakte Pompster Bert Kingma het verhaal compleet en publiceerde het in de vorm van een klein boekje (Friestalig) van 44 pagina's en is voor € 4,- verkrijgbaar op Meester Visserstraat 3, Kollumerpomp.

"Ik wie fan doel om it oer te setten yn it Nederlânsk mar dat koe ik dy bêste man net oandwaan", zegt hij. Van deze uitgave is een beperkt aantal gedrukt en afgelopen maandag mocht hij het eerste exemplaar overhandigen aan F. Visser.

Foto uitreiking boekje 'De Lauwerssé': links: Foppe Visser; rechts: uitgever Bert Kingma.

Ledenvergadering Uitvaarfvereniging 'De Laatste EER'

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse leden vergadering op woensdag 15 april 2015 om 20.00 uur in het Trefpunt te Kollumerpomp.

AGENDA:

 • Opening door voorzitter K.van der Veen
 • Herdenking overledenen
 • Notulen 09 april 2014
 • Mededelingen
 • Financieel verslag 2014
 • Verslag kas commissie
 • Vast stellen contributie en ledenkorting
 • Bestuur verkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar D.Zuidema
  • Bestuur stelt voor ……………
  • kandidaten kunnen zich aanmelden een half uur voor de vergadering
 • Rondvraag
 • Sluiting

Meer informatie over onze vereniging vindt u hier.

Himmeldei

landelijkeopschoondagWat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving?
Het doel van de Himmeldei is om de dorpen en steden schoner te maken door met elkaar de straat op te gaan en de directe woonomgeving afvalvrij te maken. De gemeente levert het materiaal en een kop koffie voor de vrijwilligers.

Lees meer...

Kollumerpomp presenteert haar dorpsvisie

Dinsdagavond 17 maart hield Plaatselijk Belang Kollumerpomp haar ledenvergadering in dorpshuis het Trefpunt. Voorzitter Ronnie Wilschut mocht het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie 2015-2020 in het bijzijn van een goed gevulde zaal overhandigen aan wethouder J. Boerema.
Deze visie is tot stand gekomen na een gehouden enquête enkele jaren geleden, een inspreekavond met de leden en een brainstormsessie van enkele bestuursleden. Hierbij werd de vraag gesteld: "Waar willen we heen als dorp Kollumerpomp en hoe gaan we dat realiseren?" Het beleid hierin zal samen met de leden worden besproken en het bestuur van Plaatselijk Belang zal dan verslag doen van haar werkzaamheden.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Passage 60 jaar