Nieuwe beijlingbordjes voor avondwandel4daagse Noordoosthoek

Na het grote succes van vorig jaar, toen de Stichting Avondwandel4daagse Noordoosthoek voor de eerste keer een avondvierdaagse organiseerde in de dorpen Warfstermolen, Munnekezijl, Kollumerpomp en Burum, kwam de wens naar voren om voor een volgende keer nieuwe bepijlingbordjes aan te schaffen met het herkenbare logo van de Stichting. Men koos voor een witte achtergrond met daarop voor elke afstand een vaste, felle kleur, vergezeld met het logo. Dankzij financiële steun van Stichting SNS-Fonds Grijpskerk werden vorige week enkele exemplaren gepresenteerd.

Het SNS-Fonds is een algemeen nut beogende instelling en is actief sinds 1999. Zij biedt steun aan maatschappelijke initiatieven dicht bij huis. Zij is er voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking.

De nieuwe bordjes zullen voor het eerst gebruikt worden op maandag 30 mei in Kollumerpomp wanneer enkele honderden enthousiaste deelnemers weer aan de start verschijnen voor de 2e editie van de Avond4daagse NOH. Alle wandelliefhebbers kunnen zich opgeven t/m 28 mei bij Margo Dorrestijn, Foijingaweg 86, voor de 5 of 10 km. Betaling contant bij opgave!!

Voorinschrijving => €3,-

Inschrijving maandagavond 30 mei => €4,-

Enkele avond => €2,50

Op de foto v.l.n.r.: Dhr. H. Leenders (penningmeester SNS-Fonds Grijpskerk), R. Santema (voorzitter AVD-NOH), B. Kingma (penningmeester AVD-NOH).