Enguête wegenonderhoud

De rekenkamercommissie van de gemeenten Dantumadiel en Kollumerland c.a. doet op dit moment onderzoek naar het wegenonderhoud in beide gemeenten. Het onderzoek vindt plaats in de maanden februari tot april. Onderdeel van het onderzoek is een digitale inwoners enquête. Via de gemeentelijke pagina in de huis-aan-huis krant en de website (+ twitter/facebook) wordt de enquête onder de aandacht gebracht en de link naar de enquête verspreid. Daarom willen wij de enquête onder uw aandacht brengen. Alles natuurlijk met als doel een zo hoog mogelijke respons. 

Klik hier voor de enquete 

Bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking! Bestuur Plaatselijk Belang.