De Lauwerssé

KOLLUMERPOMP - Michiel Sjouke Elings Visser, achttien jaar veehouder geweest te Kollumerpomp maar was daarnaast een bevlogen amateur historicus en schrijver. Als rasechte Fries schreef hij pagina's vol in diverse streekkranten en –bladen. Eigenzinnig als hij was, had hij een eigen visie op politieke zaken en problematiek in de agrarische sector. In de jaren 1952 en 1953 schreef M.S.E., zoals hij op De Pomp werd genoemd, een reeks artikelen over de Lauwerszee in het Friestalige blad 'De Stim fan Fryslân', het tijdschrift van het 'Kristlik Frysk Selskip'.

Op 28 maart 1968 neemt hij, als tachtigjarige, afscheid van zijn lezers en spreekt daarbij de hoop en wens uit dat zijn werk op een zekere dag uitgegeven zal worden. 'Graech soe ik sjen wolle dat inkelde fan myn opstellen bondele en útjown wurde, mar ik sjoch der gjin kâns op", aldus Visser. Na een kort ziekbed overlijdt hij op 23 mei 1971. Met medewerking van Foppe Visser, zoon van M.S.E. Visser, en Tresoar in Leeuwarden maakte Pompster Bert Kingma het verhaal compleet en publiceerde het in de vorm van een klein boekje (Friestalig) van 44 pagina's en is voor € 4,- verkrijgbaar op Meester Visserstraat 3, Kollumerpomp.

"Ik wie fan doel om it oer te setten yn it Nederlânsk mar dat koe ik dy bêste man net oandwaan", zegt hij. Van deze uitgave is een beperkt aantal gedrukt en afgelopen maandag mocht hij het eerste exemplaar overhandigen aan F. Visser.

Foto uitreiking boekje 'De Lauwerssé': links: Foppe Visser; rechts: uitgever Bert Kingma.