Himmeldei

landelijkeopschoondagWat is er mooier dan het voorjaar te beginnen met een schone omgeving?
Het doel van de Himmeldei is om de dorpen en steden schoner te maken door met elkaar de straat op te gaan en de directe woonomgeving afvalvrij te maken. De gemeente levert het materiaal en een kop koffie voor de vrijwilligers.

 

Vorige week was het dan weer zover. Een klein team van bestuursleden en dorpsgenoten hebben zwerfafval opgezocht en opgeruimd in en buiten de bebouwde kom. Dit resulteerde in 4 vuilniszakken met afval. Vooral plastic flesjes en blikjes werden aangetroffen, argeloos door......ja zeg het maar.....schoolkinderen, passanten........weggegooid in de natuur waar het niet hoort! Neem uw/je afval mee en gooi het thuis in de container. Samen werken aan een schoner milieu, dat is toch een zaak van en voor iedereen?!

Allen die mee hebben geholpen: hartelijk bedankt voor jullie inzet!!

Plaatselijk Belang.