Kollumerpomp presenteert haar dorpsvisie

Dinsdagavond 17 maart hield Plaatselijk Belang Kollumerpomp haar ledenvergadering in dorpshuis het Trefpunt. Voorzitter Ronnie Wilschut mocht het eerste exemplaar van de nieuwe dorpsvisie 2015-2020 in het bijzijn van een goed gevulde zaal overhandigen aan wethouder J. Boerema.
Deze visie is tot stand gekomen na een gehouden enquête enkele jaren geleden, een inspreekavond met de leden en een brainstormsessie van enkele bestuursleden. Hierbij werd de vraag gesteld: "Waar willen we heen als dorp Kollumerpomp en hoe gaan we dat realiseren?" Het beleid hierin zal samen met de leden worden besproken en het bestuur van Plaatselijk Belang zal dan verslag doen van haar werkzaamheden.

Het is van groot belang een goede gesprekspartner van de gemeente te blijven wanneer de fusie van de vier noordelijke gemeenten een feit is. Op humoristische wijze neemt de voorzitter met de aanwezigen de dorpsvisie door die op de dorpssite van De Pomp te raadplegen zal zijn.
Ook werd er deze avond een dankwoord uitgesproken aan alle vrijwilligers die op één of andere manier hebben geholpen in het afgelopen seizoen. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd en het bestuur sprak de wens uit dat er ook in de toekomst steeds weer een beroep op hen gedaan kan worden.
De financiële verslagen leveren geen vraagstukken op en bij de bestuursverkiezing is Bert Kingma periodiek aftredend en herkiesbaar. Maria Koehorst verlaat na 4 jaar het bestuur en wordt opgevolgd door Engelien Bosman-Haverkate.
De Pompsters willen graag glasvezelkabel maar zullen nog even geduld moeten hebben want de kleine dorpen zijn op korte termijn nog niet aan de beurt. Tot die tijd kunnen ze alvast aan de slag met hun nieuwe dorpsvisie. De Pompsters zijn vooruitstrevend en hebben de ambitie om samen met Plaatselijk Belang, de buurtdorpen en B & W uitvoering te geven aan deze visie. Dus wat hen betreft: "It giet oan!".

Dorpsvisie kunt u hier downloaden.