Passage 60 jaar

passageDinsdag 17 februari j.l. vierden de dames van Passage hun 60 jarig jubileum.
Van de 17 leden waren er 11 leden die een jubileum vierden.
Annie Kingma-Dam spande de kroon met 55 jaar.
Daarna Lenie Postma de Haan met 50 jaar.
Sijke Nicolai was al 45 jaar Passage lid.
Verder waren er 4 leden met 40 jaar, 1 met 35 jaar en 3 leden die 25 jaar lid waren.
Het werd in eigen kring gevierd met o.a. een heerlijk buffet verzorgd door het Trefpunt.