Aangepast rooster PKN kerk

Op zondag 28 november was het de eerste advent, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar. De eerste kaars werd aangestoken en het eerste couplet van het kaarsenlied werd voorgelezen. Het begin van de periode waarin we toeleven naar kerst, het feest waarbij we eraan denken dat Jezus als een kleine baby naar de wereld kwam.

Op 5 december was het de tweede advent. De tweede kaars werd aangestoken en het tweede couplet klonk door de kerkzaal. Maar nu wordt het stil...


De besmettingen met Corona blijven toenemen en het aantal kerkgangers neemt weer af. Dit heeft de kerkenraad ertoe doen besluiten de kerkzaal met ingang van zondag 12 december te sluiten in eerste instantie tot en met 24 december. Ook de kerstnachtdienst komt hiermee te vervallen.

We hopen als gemeente dat de dienst op eerste kerstdag dan wel weer gewoon door kan gaan. Dit moeten we nog even afwachten en hangt af van de ontwikkelingen in de komende weken. Voor nu wensen wij u gezondheid toe en steek een kaars aan in de beslotenheid van uw eigen huis of gezin. Samen vieren we dan advent ook al zijn we niet samen in een kerkgebouw. Dan hopen we op eerste kerstdag alle coupletten van het kaarsenlied te kunnen horen in de kerkzaal en alle 5 de kaarsen aan te kunnen steken, waarbij u en jij dan weer van harte welkom zijn.