DE POMP of KOLLUMERPOMP? De Uitslag!

Naar aanleiding van de enquête die we hebben gehouden met betrekking tot het invoeren van Friese plaatsnamen in onze gemeente zijn veel reacties binnengekomen.

Ca. 55% van alle inwoners van 18 jaar en ouder heeft zijn/haar mening gegeven.

De uitslag is dat 89% van de respondenten het liefst Kollumerpomp als officiële naam ziet.

Daarnaast vindt 77% van de respondenten (onafhankelijk van de keuze voor de officiële naam) dat de tweede naam ook op de plaatsnaamborden moet worden vermeld.

Deze uitslag geeft duidelijk aan dat men in grote meerderheid voor het behoud van de huidige plaatsnaam Kollumerpomp is.

Ook geeft de uitslag duidelijk aan dat onze inwoners (Pompsters) ook nog steeds grote waarde hechten aan de naam “De Pomp” en deze graag op de plaatsnaamborden terugzien.

Samengevat betekent dit dat onze inwoners massaal voor het behoud van de huidige situatie zijn.

* Kollumerpomp blijft officieel Kollumerpomp

* Kollumerpomp en De Pomp staan beide vermeldt op de plaatsnaamborden

Dit is ook de strekking van de reactie die vanuit het bestuur van Dorpsbelangen Kollumerpomp richting de gemeente is gegaan.

 

Bestuur Dorpsbelangen Kollumerpomp