Ledenvergadering Begrafenisvereniging “De laatste Eer”

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op Donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur in het Trefpunt te Kollumerpomp.

Hier vindt u de agenda voor de vergadering.