Ledenvergadering Begrafenisvereniging “De laatste Eer”

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op Donderdag 16 maart 2017 om 20.00 uur
in het Trefpunt te Kollumerpomp

Agenda

 • Opening door voorzitter M. v/d Veen
 • Herdenking overledenen
 • Notulen ledenvergadering 8 maart 2016
 • Mededelingen
 • Financieel verslag 2016
 • Verslag kascommissie: Douwe Nicolai en Jilt Wiersma
 • Vaststellen contributie en ledenkorting
 • Bestuursverkiezing => aftredend en herkiesbaar Sjoukje Holtsema - Kootstra
 • Pauze
 • Spreker van afscheidscentum en Crematorium Andringastate Marssum
  Andringastate is een afscheidscentrum op een unieke en sfeervolle locatie met uitzicht over de Friese landerijen. Rust, ruimte en tijd voor een persoonlijk laatste afscheid van een dierbare overledene. Aan de hand van een presentatie krijgt u info over Andringastate.
 • Rondvraag
 • Sluiting

Kandidaten kunnen zich aanmelden een half uur voor de vergadering